Polskie Radio Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Przed 1989 rokiem Parlament Europejski setki razy piętnował prześladowania w dawnym bloku sowieckim. Dla demokratycznej opozycji był bezcennym punktem oparcia. Dokumentalistka Anna Ferens dotarła do opozycjonistów z dawnej Czechosłowacji, Estonii, Polski, Rumunii i Węgier – oraz do ówczesnych europarlamentarzystów. Spędziła setki godzin w archiwach. Jej film „Punkt oparcia” powstał dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Maj 77. Poniżej prezentujemy fragmenty.

Z radiowych archiwów

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W dokumencie spisano postulaty, o które człowiek walczy od setek lat. Każdy z nas powinien mieć zagwarantowane prawo do życia, wolności myśli, sumienia i wyznania. Każdy z nas powinien móc swobodnie głosić swoje poglądy i opinie bez względu na ich treść i formę. Nikt nie ma prawa traktować nas w nieludzki sposób i poniżać. Tymi zasadami kierowali się obrońcy praw człowieka na całym świecie.

Jan Paweł II i prawa człowieka

- W posłannictwie Jana Pawła II, w obliczu tchórzliwej obojętności w świecie z jednej strony, a pogardy i arogancji wobec człowieka i jego praw z drugiej, problematyka związana z osobą ludzką wysuwa się absolutnie na czoło. Felieton ks. Stanisława Ludwiczaka. Radio Wolna Europa, 16.10.1983.

Europejska Nagroda Praw Człowieka dla Wałęsy

”W tej nagrodzie przyznanej mi przez Radę Europy widzę znak i symbol jedności naszego kontynentu” - mówił Lech Wałęsa w 1989 roku w Strasburgu, dziękując za przyznane mu wyróżnienie. Relacja Radia Wolna Europa.

Praw człowieka trzeba bronić nieprzerwanie

Przestrzeganie praw człowieka w Polsce i w innych krajach dawnego bloku wschodniego po upadku komunizmu. Czy odzyskana wolność oznaczać będzie rezygnację z hasła ”obrona praw człowieka”? Audycja Aliny Grabowskiej z Radia Wolna Europa z udziałem Zofii Romaszewskiej, senatora Zbigniewa Romaszewskiego i publicystki Wandy Falkowskiej, 08.09.1990.

Nobel dla Lecha Wałęsy

- Po raz pierwszy Polak otrzymuje nagrodę, którą Alfred Nobel ufundował na rzecz zbliżenia między narodami. Żarliwa nadzieja moich rodaków służyła i służyć będzie temu zbliżeniu, na przekór przemocy, okrucieństwom i brutalności - tak, w imieniu swego męża, mówiła Danuta Wałęsa, odbierając nagrodę. Radio Wolna Europa, 10.12.1983.

Ronald Reagan o prawach człowieka

Wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych podczas uroczystości z okazji Dnia Praw Człowieka w USA. Przypomnienie sylwetek ludzi walczących o prawa człowieka m.in.: Lecha Wałęsy, Andrieja Sacharowa - oraz rola Radia Wolna Europa w walce o wolność.

Bukowski: Kolejne deklaracje nie zagwarantują sukcesu

- Zmusić kraje Europy Wschodniej do szanowania praw człowieka w ramach takiego czy innego układu, to obowiązek Zachodu – mówił w lutym 1977 na antenie Wolnej Europy Władimir Bukowski, rosyjski dysydent, publicysta i obrońca praw człowieka, 27.02.1977.

Wałęsa: Nie pogodzimy się z więzieniem ludzi za przekonania

List Lecha Wałęsy do Komitetu Noblowskiego, odczytany przez przedstawiciela Solidarności Bohdana Cywińskiego podczas uroczystości wręczania Pokojowej Nagrody Nobla. Radio Wolna Europa, 10.12.1983.

Václav Havel konsekwentnie walczył o prawdę

"Czasami czuję się jak bohater bajki, który tak długo walił głową w mur, że ten mur w końcu się rozwalił" - powiedział Václav Havel w 2004 roku. Posłuchaj co mówił czechosłowacki pisarz i opozycjonista w wywiadzie z Andrzejem Jagodzińskim. Radio Wolna Europa, 15.10.1989.

Jan Paweł II w Parlamencie Europejskim

POSŁUCHAJ

Pragnieniem moim – jako najwyższego Pasterza Kościoła powszechnego, który pochodzi ze wschodniej Europy i zna aspiracje ludów słowiańskich, tego drugiego „płuca” naszej wspólnej europejskiej ojczyzny – jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia.

Papież Jan Paweł II
Parlament Europejski, 11 października 1988

W obronie praw człowieka

Martin Luther King: Mam marzenie...

"Mam marzenie, że pewnego dnia naród nasz wzniesie się na wyżyny prawdziwego sensu swojej wiary i uzna za prawdę oczywistą, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi” - mówił Martin Luther King w 100. rocznicę zniesienia niewolnictwa.

Amnesty International na straży praw człowieka

Według najnowszego raportu 214 mln ludzi w różnych częściach świata ma prawo czuć się prześladowanymi lub zagrożonymi. Od ponad 50 lat Amnesty International broni wolności i praw ludzi na całym świecie.

Idea praw człowieka narodziła się w Europie

Podstawą jest godność człowieka i od niej wychodzą kolejne gwarancje praw obywatelskich, np. prawo do rzetelnego procesu, prywatności, wolności słowa, swobody wyznania, pracy oraz zakaz pozbawiania życia, tortur, dyskryminacji - mówiła Dorota Bychawska-Siniarska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Gdy życie obrońców praw człowieka jest zagrożone, zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wszystkich ludzi. Gdy głosy obrońców praw człowieka są zagłuszane, cierpi na tym sprawiedliwość.

Ban Ki-moon
Sekretarz Generalny ONZ

Powszechna deklaracja praw człowieka

Powszechna deklaracja praw człowieka to nie tylko istotny dokument historyczny. Realizacja jej postanowień również dziś stanowi ważne wyzwanie. Nie możemy zapomnieć o masowym naruszaniu praw człowieka w XX wieku. Pamięć o nich nie tylko zapobiega powrotowi dyktatur, lecz uwrażliwia nas także na zło dziejące się współcześnie.

Łukasz Kamiński
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

PRAWA CZŁOWIEKA W EUROPIE WSCHODNIEJ PO 1939.

 • II.1956

  Nikita Chruszczow, nowy władca na Kremlu, uruchamia destalinizację. Spowoduje to turbulencje w całej sowieckiej strefie wpływów.

 • VI.1956

  Rewolta robotników Poznania. Pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne krwawo stłumione przez wojsko i milicję.

 • 2.X - 10.XI.1956

  Węgry: powstanie ludowe krwawo stłumione przez wojska sowieckie, powodując tysiące ofiar. Setki tysięcy Węgrów opuszczają kraj.

 • 25.III.1957

  Rzym: powołana zostaje Europejska Wspólnota Gospodarcza; pod względem organizacyjnym i prawnym EWG była prekursorką dzisiejszej Unii Europejskiej.

 • 13.VIII.1961

  Berlin: budowa muru, który stanie się symbolem podziału kontynentu.

 • VIII.1968

  Praga: brutalne stłumienie demokratycznej liberalizacji w Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego. 108 Czechów i Słowaków zabitych, około 500 rannych. Wyemigrowało około 370 tysięcy osób.

 • 14 - 22.XII.1970

  Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Elbląg: bunty robotnicze - demonstracje, protesty, strajki, wiece, zamieszki - stłumione przez milicję i wojsko. 41 zabitych, 1164 rannych.

 • 1.VIII.1975

  Państwa podzielonej Europy podpisują w Helsinkach Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE).
  W trzecim koszyku Aktu zapisano zasady poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności: myśli, sumienia, religii i przekonań.

 • VI.1976

  Radom, Ursus: fala strajków i protestów po ogłoszeniu przez rząd drastycznych podwyżek cen, brutalnie stłumiona przez milicję.
  861 osób zatrzymanych i aresztowanych, 1119 dyscyplinarnie zwolnionych z pracy. W Warszawie powstaje Komitet Obrony Robotników: demokratyczna opozycja zaczyna działać z otwartą przyłbicą.

 • VIII.1977

  Rumunia: strajk górników z zagłębia Valea Jiului. W odpowiedzi rząd przesiedla tysiące górników, przywódcy strajku trafiają do aresztów.

 • 16.X.1978

  Kardynał Karol Wojtyła zostaje papieżem Janem Pawłem II.

 • 1.VI.1979

  Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, którego uprawnienia, początkowo dość ograniczone, są stopniowo rozszerzane.

 • 23.VIII.1979

  Apel Bałtycki, podpisany przez 45 litewskich, łotewskich i estońskich działaczy opozycyjnych. Zwracają się do Europy o naprawienie historycznych krzywd, będących wynikiem paktu Ribbentrop-Mołotow z 1939 roku.

 • VIII.-IX.1980

  Na mocy porozumień sierpniowych, podpisanych przez przedstawicieli komitetów strajkowych oraz rządzącej partii, powstaje masowy ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

 • 13.XII.1981

  Polska: generał Jaruzelski wprowadza w Polsce stan wojenny. Prawa obywatelskie zawieszone, opozycja i związkowcy za kratami.

 • XI.1987

  Rumunia: gwałtowne protesty robotników w Braszowie brutalnie rozpędzone przez milicję i służbę bezpieczeństwa Securitate; przesiedlenia i aresztowania uczestników.

 • 23.VIII.1988

  Kraje bałtyckie: żywy łańcuch od Tallina do Wilna. Dwa miliony ludzi domagają się wolności dla Litwy, Łotwy i Estonii.

 • 11.X.1988

  Wizyta Jana Pawła II w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

 • 6.II.1989

  W Polsce zaczynają się rozmowy Okrągłego Stołu pomiędzy władzami komunistycznymi a ruchem opozycyjnym.

 • 4.VI.1989

  Polska: pierwsze, częściowo wolne wybory parlamentarne, których wynikiem było zwycięstwo Solidarności i przyspieszenie ostatecznego upadku państwa komunistycznego. W Chinach komunistyczne władze czołgami rozjeżdżają protestujących studentów na Placu Niebiańskiego Spokoju. Wg władz zginęło 241 osób, w tym żołnierze. Wg Chińskiego Czerwonego Krzyża - 2600 osób.

 • 1.V.2004

  Największe rozszerzenie w dziejach Unii Europejskiej.

 • 23.VIII.1939

  Pakt Ribbentrop-Mołotow o nieagresji między Rzeszą i Związkiem Sowieckim. Dodatkowy tajny protokół wyznacza strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska trafia do stref ZSRR i Niemiec, kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia) oraz Besarabia (wschodnia część Rumunii) znajdują się w strefie wpływów Moskwy.

 • 1.IX.1939

  Atak Niemiec na Polskę, rozpoczyna się II wojna światowa.

 • 17.IX.1939

  Armia Czerwona przekracza wschodnią granicę Polski.

 • 30.XI.1939 - 13.III.1940

  Wojna zimowa sowiecko-fińska, zakończona aneksją części Finlandii.

 • VI.1940

  Litwa, Łotwa i Estonia okupowane i wcielone jako republiki sowieckie do ZSSR. Aneksja Besarabii, utworzenie kolejnej republiki sowieckiej.

 • II.1940 - VI.1941

  Masowe deportacje ludności z terenów okupowanych przez ZSSR.

 • 22.VI.1941

  Napaść Niemiec na Związek Sowiecki.

 • 14.VIII.1941

  Podpisanie Karty Atlantyckiej przez W. Churchilla (Wlk. Brytania) i F.D. Roosevelta (USA). Zawiera m.in. solenną deklarację przywrócenia suwerenności wszystkich krajów, które w wyniku II wojny światowej zostały jej pozbawione.

 • XII.1941

  Stany Zjednoczone przystępują do wojny.

 • XI.1943 - VIII.1945

  Konferencje Wielkiej Trójki - przywódców antyhitlerowskiej koalicji - określają kształt powojennej Europy. W. Churchill (Wlk. Brytania), F. Roosevelt i H. Truman (USA), J. Stalin (ZSSR) ustalają w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, że Związek Sowiecki otrzyma zwierzchnictwo nad Polską, Węgrami, Czechosłowacją, Rumunią, Bułgarią i wschodnią częścią Niemiec (powstaje NRD). Litwę, Łotwę i Estonię włączono w skład Związku Sowieckiego.
  Na skutek sfałszowania wyborów i wymordowania tysięcy przeciwników politycznych we wszystkich tych krajach władzę przejęli podporządkowani Moskwie komuniści.

 • 1944 - 1948

  Związek Sowiecki instaluje w swojej strefie wpływów rządy stalinowskiego formatu.
  Terror, fałszerstwa wyborcze - rozpoczyna się mroczny okres komunistycznego zniewolenia narodów Europy Wschodniej. Potrwa do końca lat osiemdziesiątych.

 • 8.V.1945

  Kapitulacja Niemiec, zakończenie wojny w Europie.

 • 5.III.1946

  Winston Churchill w trakcie przemówienia w Fulton (USA) używa po raz pierwszy określenia "żelazna kurtyna", określając linię podziału Europy na bloki wschodni i zachodni.
  Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia - wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką. Są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale także - w wysokiej i rosnącej mierze - kontroli ze strony Moskwy.

 • 19.IX.1946

  Winston Churchill nawołuje do stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Początkowo wizje te nie przynoszą żadnych konkretnych rezultatów.

 • 10.XII.1948

  Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisuje w Paryżu Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Prawa człowieka tworzą podstawę, na której ma zostać zbudowana nowa Europa.

 • 28.I.1949

  Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia i Luksemburg powołują Radę Europy.
  Jej zadaniem jest wspieranie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie rozwoju gospodarczego i społecznego.

 • 18.IV.1951

  Powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali.

 • 5.III.1953

  Śmierć Józefa Stalina, przywódcy ZSSR.

 • VI.1953

  NRD: wojska sowieckie stłumiły strajki, demonstracje i rozruchy w ponad 700 miejscowościach. W trakcie pacyfikacji zginęło od 55 do 150 osób, a co najmniej 1600 zostało aresztowanych.

 • 1.I.2007

  Bułgaria i Rumunia przystępują do Unii Europejskiej.

 • 23.IX.2008

  Parlament Europejski ustanawia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.

Nie wystarczy zapisać praw człowieka w konstytucjach, umowach międzynarodowych czy kartach praw. Muszą istnieć skuteczne mechanizmy ich ochrony - sądy, trybunały, rzecznicy praw, organizacje pozarządowe oraz wrażliwi prawnicy.

dr Adam Bodnar
wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka